Forvaltningsområde Algistrup Gods, 4591 Føllenslev
Kisser Borg Kjeldsen, Roskildevej 136, 3600 Frederikssund. Tlf.: 28 25 64 11. Mail: kisserborg@webspeed.dk

 

Område Algistrup

 

Areal: ca. 340 ha.
Marker: Agerbrugets marker er præget af stordrift med store flader med planteproduktionm. I år er der raps, vintersæd og frøgræs. Der er fine store remisserne og nogle vandhullerne, en stor sø. Området grænser i NV op til en stor lyng- og margræsdækket sandflade – Vesterlyng/Eskebjerglyng – ud til Sejrøbugten.
På trods af de store monokulturer er der en fin bestand af agerhøns i det lettere bakkede agerland.
Jægerne på stedet er dygtige til at regulere krager og ræve.

 

IMG_45271

Der er sø og vandhuller på Algistrup.

 

IMG_45531

Det spirer i faunastriberne.

 

IMG_45031

Ny faunastribe ude i markfladen mellem to afgrøder.