Mange stående jagthunde er meget dygtige som eftersøgningshunde. Mange af dem består en eller flere schweissprøver, og rigtig mange er i schweissregistret.

 

Schweissprøvernes formål er
1. at fremme interessen for schweissarbejdet
2. at tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber for schweissarbejde gennem anlægs- og kvalitetsprøver
3. at afprøve hundene under naturtro forhold

 

Adgang til prøverne har:
• Hunde med DKK eller anden FCI – anerkendt stambog
• Identificerbare (chipmærkede eller tatoverede) hunde, der ikke er registreret i andre stambogsførende organisationer.

 

Adgangskrav
For 400 m/3 timer spor gælder: Hunden skal være fyldt 4 mdr. på prøvedagen.
For 400 m/20 timer spor gælder: Hunden skal være fyldt 10 mdr. på prøvedagen og have opnået 1. præmie på 400 m/3 timer spor, afholdt efter DKK’s schweissprøveregler
For 1000 m/20 timer spor gælder: Hunden skal være fyldt 2 år på prøvedagen og have opnået 1. præmie på 400 m/20 timers spor, afholdt efter DKK’s schweissprøveregler
For 1000 m/40 timer spor gælder: Hunden skal have opnået 1. præmie på 1000 m/20 timer spor, afholdt efter DKK’s schweissprøveregler

 

004
Gennem schweissprøverne uddannes hunde og førere til at kunne klare det vanskelige eftersøgningsarbejde på anskudt, klovbærende vildt.

 

Blod, skind og dyr
Der må kun anvendes schweiss fra hjortevildt. Dog kan der på 3 timers spor anvendes okseblod. Der må på samme prøve kun anvendes schweiss fra samme vildtart.
Der må intet tilsættes schweissen. Schweiss sies for urenheder. Fremskaffes schweiss lokalt, skal det nedfryses senest 12 timer efter udtagningen/opsamlingen. Urent schweiss med waid- eller leverrester må ikke anvendes.

 

Dråbeudlægning
Der skal anvendes 1/4 liter schweiss fra klovbærende vildtart.
Til rapportering skal anvendes yderligere 1/8 l. schweiss.
Schweissen skal sprøjtes ud med sprøjteflaske og skal altid i lægges i sporets retning (flugtretningen).

 

Færtsko
På samtlige spor kan udlægning ske med færtsko.
For 400 m /3 timer afgør arrangerende specialklub/forening, om der er mulighed for afprøvning på færtsko.
Ved færtskospor anvendes 1/10 l. schweiss til remarbejde og yderligere 1/20 l. til rapporteringssporet. Schweissen sprøjtes ud med sprøjteflaske dels på sporet og dels på klovene – fordeling ca. halvdelen til hver.
Der skal anvendes klove fra hjortevildt og schweiss fra samme vildtart.
Et sæt klove må kun anvendes til maksimalt 4 spor på 1.000 meter og 10 spor på 400 meter, (dvs. maks. 4.000 meter pr. sæt klove)
Færtsko tages på ved anskudsstedet /sidste sårleje ved rapporteringsspor.
På rapporteringsspor anvendes samme klove som til remsporet.
Hunde kan kun afprøves på færtskospor efter ønske fra hundeføreren.

 

Skind og dyr
Til hunde, der kun afprøves i remarbejde, placeres for enden af sporet et dyreskind, gerne udstoppet (stråbuk).
For hunde, der også afprøves i rapportering, skal der være et stykke hjortevildt til rådighed. Der kan anvendes et påkørt stykke vildt, nedfrosset uden opbrækning, eller der kan købes et lam om efteråret. Dyret skal være sammensyet efter opbrækning og må helst ikke være skåret op i halsen. Såfremt dyret er skåret op i halsen, skal det også sys sammen. Kuglehullet skal stå åbent. Dyret må gerne være delvis frosset.
Der må ikke anvendes materialer – blod, klove, skind eller dyr – medbragt af prøvedeltagerne.

 

Sporenes opbygning
Sporet udlægges i alle former for skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning dog således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel, og hele sporets opbygning skal i videst mulig omfang være så jagtnært som muligt. Skovenge må passeres, når de ikke er indhegnet. Skovafdelinger udelukkende med så høj bundvegetation, at det tydeligt kan ses, hvor sporet er lagt, bør undgås. Smalle vandløb passeres direkte på tværs. Der bør ved valg af terræn erindres om, at der ønskes ensartet sværhedsgrad landet over, da det ikke er føreren; men hunden der skal afprøves.

 

Sporet kan følge lette sving og i øvrigt følge terrænet på naturlig vis. Knæk må gå til samme side. De skal være forskellige fra spor til spor.

 

Prøverne bedømmes af autoriserede schweissprøve dommere efter gældende regler.
Med hensyn til de specifikke regler henvises til… www.danskjagthundeudvalg.dk