FJD – Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark er en sammenslutning af 12 specialklubber under Dansk Kennel Klub, som hver repræsentere en stående jagthunderace.

 

Klubberne har tilsammen knap 5.000 entusiatiske medlemmer for hvem jagten og arbejdet med den stående jagthund er noget helt særligt.

 

Specialklubber for de kontinentale racer

Dansk Münsterländer Klub

Dansk Ruhårklub

Dansk Vizsla Klub

Dansk Weimaraner Klub

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Korthaarklubben

Langhårsklubben

 

Specialklubber for de engelske racer

Dansk Breton Klub

Dansk Gordon Setter Klub

Dansk Irsksetter Klub

Dansk Pointer Klub

Engelsk Setter Klub i Danmark

 

En repræsentant fra hver af de enkelte specialklubber udgør den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen ledes af en formand og en næstformand. Disse to repræsenterer FJD i Dansk Jagthundeudvalg (DJU).  Formand og næstformand udgør sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer FJDs forretningsudvalg.

Desuden kan bestyrelsen nedsætte (ad-hoc) udvalg til at løse specifikke opgaver.

Til at varetage de daglige forretninger vælges uden for bestyrelsen en sekretær og en kasserer.

Til at varetage foreningens medier vælges en redaktør til foreningens blad ”Jagthunden” samt en webmaster til foreningens hjemmeside.