Der arbejdes i øjeblikker (ultimo juli 2018) på højtryk for at få alt klar til, at den nye organisation kan komme godt fra start d. 1. januar 2019.

Her på siden kan du finde alt af interesse og nyheder om organisationen.

 

Hvad skal organisationen hedde?

Der er kommet mange gode forslag ind til, hvad vi skal kalde den nye organisation. D. 1. august lukker vi for forslag.

Så vil et bedømmelsesudvalg, som består af  P. K. Kristophersen, Ásgeir Páll Júlíusson og Flemming Østergaard gå forslagene igennem. Udvalget nominerer tre forslag, der videregives til bestyrelsen, som udvælger et, der skal endelig godkendes af repræsentantskabet.

Vinderforslaget præmieres med en hønsejagt-/sneppejagtdag med egen hund. De to øvrige får et eksemplar af bogen Den glade fuglehund.

 

Vedtægter for den nye organisation. Klik her…

 

Organisationens bestyrelse

Formand: Flemming Thune-Stephensen

Næstformand: Per Kaa Kristophersen, FJD

Bestyrelsemedlemmer:
Conni Jakobsen, DKK
Harris Jensen, DKK
Steen Larsen,DJ
Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen, DJ
Christian Johansen, FJD

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. juli 2018. Klik her…