Mange jægere synes sikkert, det kan være ganske morsomt, hvis de kunne komme på vildsvinejagt her i landet. Hidtil har vi holdt vildsvin ude med henvisning til faren for spredning af svinepest. Nu ser det imidlertid ud til, at vildsvinene mere eller mindre frikendes som smittespredere, men alligevel er der god grund til at holde vildtarten ude af det danske landskab. Deres tilstedeværelse kan nemlig blive en overordentlig dyr affære.

D3C_0267

Nej tak til vildsvin i Danmark. Foto: Annette Laursen.

 

I Sverige er vildsvinebestanden eksploderet. Der er således nedlagt 100.000 vildsvin i 2017, og dermed overhaler vildsvinet elgen i antal nedlagte dyr. Men de mange svin giver problemer. Landbrugsuniversitetet i Uppsala har foretaget en spørgeundersøgelse blandt 4.000 svenske landmænd, og her har man så beregnet svinenes skade til gennemsnitlig at koste den enkelte landmand 29.000 sv.kr.

På landsbasis er skaderne beregnet til 1,5 milliarder svenske kroner, og det er nok skader, man gerne ville være for uden.

I Norge, nærmere bestemt Østfold, er man også begyndt at kunne mærke virkningen af en øget bestand af vildsvin. Landmænd, der har korn- eller græsproduktion kan allerede nu begynde at se større skadevirkninger.

Noget helt andet, som vi, der holder af jagten i det åbne land, skal være opmærksom på, er skaderne på småvildtet. En vildsvinebestand i Danmark vil være til ubodelig skade for markvildtet, og vi kan godt glemme alt om markvildtindsats og agerhønen tilbage i landskabet.

Derfor må vi stå last og brast med landbruget og kæmpe indædt for, at vildsvin ikke får adgang til det danske kulturlandskab. Konsekvenserne af vildsvin på de danske marker er uoverskuelige.

Kilde: ”Jakt&Fiske” nr. 3/2018.

F.Ø.