Efter et år med store distributionsproblemer af ”Jagthunden”, bliver der nu lavet en aftale, som sikrer distributionen fra og med nr. 1 2018.

En del medlemmer i specialklubberne har i år oplevet, at de ikke modtog ”Jagthunden”. Der har været mulighed for at reklamere og få et eksemplar tilsendt med posten. Det er ikke alle, der har udnyttet den mulighed, og det er ikke alle, som har reklameret, der har fået det gjort med det samme, så mange har oplevet, at bladet kom alt for sent eller slet ikke dukkede op.
Årsagen til problemerne skal først og fremmest findes i distributionsformen, idet den har bygget på at blive omdelt med bude efter distributionslister. Før 2017 bragte posten et adresseret eksemplar i postkassen.

 

Jagthunden august 2015.indd
Fra det nye år vil vi gå tilbage til det gamle system. Bladene vil igen blive forsynet med navn og adresse på modtagerne og vil blive bragt ud med Post Nord. Det har bl.a. den åbenlyse fordel, at glemmer posten at aflevere et blad, er der en adresse at gå efter næste dag.
For at billiggøre distributionen har vi fraveget en bestemt dato for levering, men vi booker os ind på en række billig-uger, hvor Post Nord så har hele ugen til at få ”Jagthunden” ud til medlemmerne. Det er samme måde, som DKKs bla.d, ”Hunden” distribueres.
I 2018 vil bladet blive leveret i følgende uger:
nr. 1. uge 7
nr. 2. uge 15
nr. 3. uge 25
nr. 4. uge 34
nr. 5. uge 42
nr. 6. uge 50/51

 

Vi håber med ændring af distributionen, at alle medlemmer igen vil modtage bladet rettidigt, og undskylder de problemer, der har været i 2017.
Flemming Østergaard
Redaktør