Så er det afgjort. Den nye organisation for de stående jagthunde kommer til at hedde Stående Jagthunde i Danmark (SJD).
Der indkom mange forslag fra medlemmerne til det nye navn, og efter at bedømmelsesudvalget havde indstillet nogle stykker til bestyrelsen, blev der videresendt to til specialklubberne nemlig:
– Stående Jagthunde i Danmark (SJD) foreslået af Karen Sylvest Hansen, Annette Laursen, Malene Lassen og Henrik M. Thomsen
– Organisationen for Stående Jagthunde i Danmark (OJD) foreslået af Anton Dahl.

Ved afstemning i specialklubberne var der stor tilslutning til Stående Jagthunde i Danmark (SJD), hvilket så bliver navnet for den nye organisation.

 

IMG_6880a

Foto: Flemming Østergaard.

 

Da fire havde foreslået dette navn, måtte der lodtrækning til for at finde vinderen af 1. præmien.
Her faldt det ud til fordel for Henrik M. Thomsen, der hermed har vundet en sneppejagt med egen hund.
Karen Sylvest Hansen, Annette Laursen, Malene Lassen og Anton Dahl vil alle modtage et eksemplar af Den glade Fuglehund.
Til lykke til alle.
På bedømmelsesudvalgets vegne
Flemming Østergaard