I dejligt sommervejr uddelte FJD d. 6. juni for femte gang sin Markvildtpris. I år gik prisen til gårdejer Carl Christian Pedersen, Gandrup i Vendsyssel. Prisen er på 10.000 kr. og udeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og DLF.

 

IMG_0401

FJDs formand, Christian Johansen, (tv) overrækker Markvildtprisen

til Carl Christian Pedersen. Foto: Flemming Østergaard

 
Repræsentanter for FJDs markvildtudvalg, Agri Nord, DLF og hundefolk i almindelighed var mødt op kl. 13 på Vester Nejsig. Efter lidt ventetid på TV2-Nord blev der kaldt sammen på gårdspladsen. FJDs formand, Christian Johansen, holdt en kort tale, hvor han motiverede pristildelingen. – En mangeårig indsats for faunaen i agerlandet, hvor Carl Christian Pedersen har formået at forene effektivt landbrugsdrift med et stort naturhensyn.
Det blev også fremhævet, at han er rollemodel for andre landmænd ikke mindst fordi Carl Christian Pedersen er formand for Agri Nord.
Derpå blev prisen overrakt, og modtageren takkede kort og sagde, at han var meget beæret over et få prisen.
Derpå gik selskabet en lille tur i marken, hvor Carl Christian fortalte lidt om, hvad det er, han gør. Skaber skjulemuligheder i form af græsbræmmer. Etablerer faunastriber, der giver skjul og tiltrækker de vigtige insektet, bevarer efterafgrøder vinteren igennem samt fodrer hele året i et netværk af automater. Endvidere holder han også rovvildtet i ave på ejendommen.

 

IMG_0417

Med prismodtageren i marken. Carl Christian Pedersen fortæller om de forskellige tiltag, der gavner markvildtet. Foto: Flemming Østergaard.

 
Eftermiddagen sluttede med lidt godt til ganen og hyggeligt samvær på terrassen.