Der afholdes orienteringsmøde for FJDs bestyrelse om arbejdet med den fremtidige struktur for arbejdet med de stående jagthunde.

Mødet holdes tirsdag den 09.01.18 kl. 19.30 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle .

Dagsorden:

Punkt 1. Status på forhandlingerne mellem DKK, DJ og FJD.

Punkt 2. Gennemgang af referatet fra mødet den 11.12.17.

Med venlig hilsen
Sekretær for FJD
Ingerlise Rasmussen