FJDs markvildtpris 2017 går i år til gårdejer Carl Christian Pedersen, Nejsigvej 31, 9362 Gandrup.

 

20160529_092421

Carl Christian Pedersen klar til et rykjke i marken. Foto: Poul Rasmussen.

 

Carl Christina Pedersen driver et stort landbrug med planteavl på 300 ha, som er tilsået med 2/3 vintersæd, frøgræs, vinterraps mv. Dens sidste tredjedel er forbeholdt kartofler og vårafgrøder.
Gennem nu snart mange år har han haft øje for, at der også skal være plads til dyr og fugle, selv om man producerer effektivt.

 
Derfor har han:
– Værnet om eksisterende små, naturlige biotoper
– Etableret levende hegn
– Anlagt faunastriber i betydeligt omfang
– Anlagt billebanker
– Opstillet mange foderautomater, som han fodrer i hele året
– Anvender efterafgrøder på en måde, så det gavner småvildtet. Der laves variation i marken og efterafgrøderne sprøjtes ikke ned, men får lov til at ligge til foråret.
– Reguleret prædatorer med såvel gevær som fælder

20161008_102913

Masser af efterafgrøder og bred faunazone langs levende hegn. Foto: Poul Rasmussen.

 

 

For 20 år siden var der næppe mere end 10 par høns i området. I dag er der høns over alt, og det har mange haft glæde af, da markerne bliver stillet til rådighed for prøver for stående hunde.

2016-05-31 22.20.41

Parhøns på Nejsig. Foto: Poul Rasmussen.

 

 

Det er dog ikke kun jagtbare vildtarter, som har gavn af Carl Christian Pedersens indsats. En lang række ikke jagtbare nyder også godt af initiativerne.

 
Carl Christian Pedersen er formand for Agri Nord og i hovedbestyrelsen for Landbrug & Fødevare. Her er han i høj grad med til at udbrede interessen for vildtpleje på landbrugsarealer.
Markvildtprisen er på 10.000 kr. og uddeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og DLF. Prisoverrækkelsen vil finde sted i begyndelsen af juni.