Omkring 50 personer var mødt op ved Vadehavssmedjen i Bunti Ballum kl. 18. d. 26. juni, da FJD uddelte årets markvildtpris. Familie, venner og jagtkammerater til årets prismodtager, Tonny Lønne foruden landmænd, medlemmer af dem lokale jagtforening og jagthundefolk.
I sin tale til Tonny Lønne sagde FJDs formand, Per Kristophersen, at FJD er stolt af at kunne uddele prisen, der den eneste af sin art i landet, der belønner en praktisk indsats for agerlandsfaunaen. Han takkede også samarbejdspartnerne Landbrug & Fødevarer og DLF, der gør det muligt at uddele en pris på hele 10.000 kr.

 

IMG_1616a

FJDs formand, Per Kristophersen overrækker Markvildtprisen 2018 til Tonny Lønne. Foto: Flemming Østergaard.

 
I motivationen for tildelingen af prisen sagde Per Kristophersen: – Tonny Lønne er en god ambassadør for markvildtarbejdet. Du plejer og passer dit terræn, sammen med hele familien, bevarer de naturlige biotoper, laver faunastriber, fodrer og foretager effektiv prædatorkontrol. Du og din familie er værdige modtagere af prisen.

 

IMG_1626a

De mange fremmødte så på og hørte om forsøg med frøblandinger og faunaforbedrende tiltag i markerne. Foto: Flemming Østergaard.

 
Efter prisoverrækkelsen var der markvanding, hvor de mange fremmødte først så på forsøgsstriber med forskellige blandinger i forskellig udsædsmængde samt på nogle af de mange biotopforbedende tiltag Tonny Lønne etablerer i sine marker.
Turguider var Søren Knigge fra DLF samt Jakob Bergmann Nielsen og Rasmus Ahlmann Nielsen fra Danmarks Jægerforbund. (Rasmus har bl.a. brugt Tonny Lønnes terræner til sin afgangsopgave som skovtekniker). Det var en fin tur, hvor deltagerne viste stor interesse for at tilegne sig så megen viden som over hovedet muligt.

 

IMG_1635a

Der var stor interesse for at høre om de forskellige frøblandinger.

Foto: Flemming Østergaard.

 
Aftenen sluttede på gårdspladsen, hvor Lønne ungdom havde gang i grillen og alle deltagere blev beværtet efter alle kunstens regler med mad og drikke sponseret af DLF og DJ.
Det var en rigtig fin aften i samarbejdets ånd til gavn for markvildtet.

FØ.

IMG_1638a

Alle blev beværtet med kartoffelsalat, koteletter og grillpølser. Foto: Flemming Østergaard.