Svend Erik Jensen fra Hjerm ved Struer har været med i FJDs Udvalg for markvildt og natur siden udvalgets oprettelse. Her har Svend Erik ydet en meget stor indsats bl.a. gennem oprettelse af forvaltningsområde Øster Hjerm, hvor han har fået landmænd med på at lave markvildttiltag.
Svend Erik har ihærdigt og med stor entusiasme overbevist lodsejerne om nødvendigheden af at yde et bidrag til forbedring af forholdene for agerlandsfaunaen. Der er etableret mange kilometer faunastriber. Der er bekæmpet prædatorer, og der er arbejdet lidt med familieflokke for at sætte gang i bestandsforøgelsen.
Det har bl.a. betydet, at agerhønebestanden er steget støt i de forløbne år.
Ud over det har Svend Erik Jensen været meget aktiv i information af andre om vigtigheden af at hjælpe dyr og fugle i det åbne land. Han har arrangeret flere inspirationsaftener og været med på messer og dyrskuer.
Endvidere har Holstebro Struer Landboforening i flere tilfælde brugt Svend Erik som sin repræsentant, når der var møder om øget naturindsats i agerlandet.
Alt dette er ikke gået ubemærket hen og slet ikke i hans egen lokale jagtforening, Hjerm Sogns Jagtforening.
På den nyligt afholdte generalforsamling hædrede jagtforeningen Svend Erik for markvildtindsatsen ved at udnævne ham til æresmedlem.
I FJD glæder vi os over hæderen og ønsker tillykke.
Flemming Østergaard

 

IMG_5561

Svend Erik Jensen (yderst til venstre) er altid på farten for markvildtet.

Her besigtiger han faunapletter sammen med lokale landmænd i Øster Hjerm.

Foto: Flemming Østergaard