FJDs Markvildtudvalg afholder i sommerens løb en række inspirationsaftener. Her kan man få ideer til, hvordan man kan gøre en indsats for markvildtet og eventuelt få god viden om, hvordan en agerhøneudsætning bliver en succes. Det er gratis at deltage, og alle er velkommen.

10stribe

 

Sjælland

Lille Svenstrup: Torsdag d. 20. august kl. 19 – 21. I samarbejde med Ringsted Jagtforening
Mødested er ved grusvej ud for Holbækvej 112, 4100 Ringsted.
Alle med interesse i at høre, hvordan man har etableret Haraldsted – Benløse Markvildtlaug og gerne vil se, hvorledes man har tilrettelagt naturforbedrende tiltag og hvilke resultater dette har for markvildtet, er velkomne til at deltage.

Tilmelding til Henrik Svanholm, tlf. 20 72 93 33. mail: henrik.svanholm@mail.dk

 

Søborg, Gilleleje: Tirsdag d. 7. juli kl. 19.00
Mødested: Søborggård, Søborggårdsvej, Gilleleje
Vi præsenterer de nye tiltag i Søborgsø Markvildtlav – forvaltningsområde under FJD – med bl.a. vildt- og naturstriber.
Af hensyn til den efterfølgende kaffe tilmelding med navn, antal og mobil til: Peter Due, Tlf: 26801146 mail: pduens@gmail.com

 

Sigerslevøster: Tirsdag d. 4. august kl. 19.00 – 22.00. I samarbejde med DJ’s lokalafdelinger og Nordsjællands Landboforening.
Mødested: Sigerslevgård, Strøbjergvej 15, 3600 Frederikssund.
Åben agerhøne-inspirationsaften. Kom og få inspiration til faunastriber, remiser oma.
Tilmelding til Bjarne Hansen 40 80 79 80/Kisser 28 25 64 11. Der kan købes øl, vand og pølser. Alle er velkommen!

 

Sværdborg, Vordingborg: Torsdag d. 3. september kl. 18.30. I samarbejde med landboforeningen.
Mødested: Hasbjerggården, Hasbjergvej 39,.4760 Vordingborg
En aftentur i FJDs nye forvaltningsområde som er et godt agerhøneterræn Her udnytter man de muligheder, der er i randzonebekendtgørelsen for at lave naturvenlige tiltag.
Tilmelding til: Gunnar Larsen mobil. 2741 8440 eller på mail til: Jens.jakob@langmark.dk

 

Fyn

Ørnfeldt Gods, Ørnfeldtvej 102, 5300 Kerteminde: Onsdag d. 24. juni kl. 19. I samarbejde med Patriotisk Selskab
Mødested: Maskinhallen bagerst i Gårdspladsen
Projekt ”Natur- og vildttiltag i landbruget – udførsel og effekt”
Der er kaffe, brød mm. efter markvandringen.
Tilmelding til Patriotisk Selskab på tlf. 6315 5400 eller på mail patriotisk@patriotisk.dk senest d. 22.06

 

Nord- og Midtjylland

Klitgaard: Onsdag d. 24. juni kl. 19
Mødested: Rørholtvej 76, Ulsted, 9370 Hals
Hvordan man i et effektivt landbrug udnytter mulighederne for at give bedre levevilkår for agerlandets fauna. Et terræn, hvor småvildtet har det godt. Michael Bundgaard viser rundt og fortæller.
Der kan købes øl, vand og pølser efter markvandringen.
Tilmelding til Karl Georg Kristensen 61 38 65 27. mail: halsbonden@halsbonden.dk

 

Eskjær: Onsdag den 12 august klokken 18.30.
Mødested: Langesgaardvej 3, 7870 Roslev
Anlæggelse af vildtstriber, gennemgang af gode frøblandinger, det store landbrug og jagt med stående hund. Fordele og synergier, der kan være ved samarbejde mellem det store landbrug og folk med stående hund.
Der kan købes øl, vand og pølser.
Tilmelding til: Hugo Jensen. Tlf. 4054  5921. fuglehundeklubben@gmail.com

 

Sydjylland

Frørup: Onsdag d. 17. juni kl. 19.00. I samarbejde med Frørup Markvildt
Mødested: Toldgården, Frørupvej 44, Frørup, 6070 Christiansfeld.
Besigtigelse af vildtstriber, barjordsarealer mm. Forskellige vildtblandinger til naturstriber.
Demonstration af stående hundes kunnen via duekaster v. Erling Clausen.
Afslutning med pølser på grillen.
Vel mødt Poul Richard Jørgensen

 

Sejstrup: Onsdag d. 19. august kl. 19.
Områdets landmænd vil blive inviteret.
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming
Forvaltningsområde Sejstrup er under opbygning. Der er mange nye tiltag. Området har mange års erfaring med udsætning af familieflokke.
Tilmelding til Erling Clausen på erlingclausen@live.dk
Efter markvandringen kan der købes øl, vand, kaffe og pølser.

Specialarrangement – Agerhøneaften på Schackenborg: Onsdag d. 12. august kl. 19
Mødested: Jagthytten, Gallehusskovvej, Møgeltønder
Sådan laver vi en god agerhønejagt. Effektive natur- og vildtstriber, der giver såvel føde som dækning. Udsætning af familieflokke. Vildtforvalter Martin Petersen, Schackenborg viser rundt og fortæller.
Efter rundvisningen kan der købes øl, vand, kaffe og pølser.
Tilmelding til Martin Petersen på skytte@schackenborg.dk