fjd.dk © 2010 • Opdateret d. 21. oktober 2014 

 

Markprøve

Formålet med markprøverne er at fremme interessen for jagten med den stående hønsehund, at vurdere og fastslå de deltagende hundes jagtlige egenskaber og dressérbarhed til vejledning for avlsarbejdet samt at stimulere interessen for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

På markprøve skal hundene således parvis afsøge de anviste marker, for at finde de hønsefugle, der måtte opholde sig der. De skal tage stand, holde standen til føreren kommer frem og på ordre gå frem og bringe fuglen/fuglene til flugt. Efterfølgende skal hunden forholde sig rolig under fuglens flugt og efterfølgende skudafgivelse.

På prøver uden for jagttiden og almindelige kvalitetsprøver afgiver dommeren skud med en 9 mm startpistol. På prøver, hvor der fældes fugl, anvendes der jagtgevær.
Der afholdes markprøver rundt om i landet af såvel FJD og de tilsluttede specialklubber som DKK og Danmarks Jægerforbund. Prøverne afvikles i en forårsperiode og en efterårsperiode. Forårsperioden er normalt fra begyndelsen af marts til medio april og efterårsperioden er normalt månederne september og oktober.

Ud over disse afholder forskellige lokale foreninger såkaldte lokale markprøver, hvor resultaterne ikke tæller på hundens præmie side i DKKs hundeweb.

 

Prøverne opdeles i kvalitetsprøver og vinderprøver. I kvalitetsprøverne er hundene opdelt i henholdsvis ungdomsklasse (10 – 24 mdr.) og åben klasse (over 24 mdr.). Uddannede dommere bedømmer hundenes kvalitet og tildeler alt efter denne 1., 2. 3. eller ingen præmie. For at opnå præmie skal hunden have haft selvstændig stand og under skudafgivelse vise, at den ikke er skudræd.
En særlig kvalitetsprøve er brugsklassen. En åben klasse i jagttiden, hvor der fældes fugl

På vinderprøve konkurrerer hundene mod hinanden, og her gælder det for dommerne om at finde de hunde, der på den pågældende prøve er de bedste. Alt efter antal deltagende hunde tildeles præmieringerne 1., 2., 3. 4. 5. og 6. vinder. Er dagens præstation af særlig kvalitet, kan hundene yderligere tildeles HP (hæderspris). På internationale prøver (prøver der er godkendt af den internationale hundeorganisation FCI) kan der yderligere tildeles CACIT og res. CACIT til 1. og 2. vinder, hvis præstationen er helt i top og fejlfri.

For at deltage i vinderprøver skal hundene i øvrigt:

For engelske racer have opnået 1. pr. åben-/brugsklasse samt for deltagelse i efterårets vinderprøver have bestået DJUs apporteringsprøve.

For kontinentale racer have opnået 2 x 1. pr åben-/brugsklasse eller fuldbrugsprøve. endvidere have bestået slæb- og apporteringsprøven eller den udvidede apporteringsprøve.

 

På prøver, hvor der fældes fugl for hundene (brugsprøverne og vinderprøverne om efteråret) skal hunden ydermere vise tilfredsstillende apportering af de fældede fugle.

 

 

Hunden har fået stand på en forårsmarkprøve.

 

Der apporteres på en af efterårets vinderprøver.

 

Skovfugleprøven

En helt særlig prøve er skovfugleprøven. Man kan sige, det er en prøve i sneppejagt. For at deltage skal hunden have opnået 1. pr. i åben-/brugsklasse. Hundene afprøve enkeltvis og skal vise de kvaliteter, man forventer af en god sneppehund.

Hunden tildeles 1. , 2. 3. eller ingen præmie. En hund, der har liggende stand, kan ikke opnår 1. pr.

Under afprøvning må hundene bære klokke og markeringsbånd/dækken.

Skovfugleprøver afvikles om foråret.

 

Deltagerne på skovfugleprøven i Skagen Klitplantage, marts 2013.

 

Med hensyn til regler henvises der til.. www.danskjagthundeudvalg.dk

 

Hubertusprøve

En prøveform, hvor man både bedømmer hund og jæger er hubertusprøven. Man kan sige, det er en jægerprøve, hvor jægeren bliver vurderet om hvor god han/hun er til at gå på jagt med sin hund.

På en hubertusprøve har man fire patroner til at fælde to fugle for hunden.

Dommerne vurderer samarbejde jæger-hund, jægermæssig adfærd, sikkerhed, skydeevne og hundens effektivitet.

For at deltage i hubertusprøven skal hunden have bestået apporteringsprøven.

Der afvikler hvert efterår et antal hubertusprøver forskellige steder i landet, og danske jægere er ganske dygtige til denne disciplin.

Danske jægere har flere gange hjemført Verdensmesterskabet i Hubertus.

 

Der fældes fugl på hubertusprøve.

 

_____________________________________________________

 


Markprøver:

FJDs efterårsmarkprøver 2014


Kvalitetsprøver
FJDs kvalitetsprøve ved Herning - Aulum
torsdag den 30. oktober - max 2 hold engelske
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,  7400 Herning Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Flemming Østergård, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Mail: mail@storaaens.dk
Info: Der vil være mulighed for morgen- og eftermiddagskaffe.
Dommere: Kristian Frøkjær og Tage Skov.------------------------------------

Hjemmesiden for stående jagthunde - vildtpleje- køb hund - ny jagthund