fjd.dk © 2010 • Opdateret d. 4. september 2014 

 

Markprøve

Formålet med markprøverne er at fremme interessen for jagten med den stående hønsehund, at vurdere og fastslå de deltagende hundes jagtlige egenskaber og dressérbarhed til vejledning for avlsarbejdet samt at stimulere interessen for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

På markprøve skal hundene således parvis afsøge de anviste marker, for at finde de hønsefugle, der måtte opholde sig der. De skal tage stand, holde standen til føreren kommer frem og på ordre gå frem og bringe fuglen/fuglene til flugt. Efterfølgende skal hunden forholde sig rolig under fuglens flugt og efterfølgende skudafgivelse.

På prøver uden for jagttiden og almindelige kvalitetsprøver afgiver dommeren skud med en 9 mm startpistol. På prøver, hvor der fældes fugl, anvendes der jagtgevær.
Der afholdes markprøver rundt om i landet af såvel FJD og de tilsluttede specialklubber som DKK og Danmarks Jægerforbund. Prøverne afvikles i en forårsperiode og en efterårsperiode. Forårsperioden er normalt fra begyndelsen af marts til medio april og efterårsperioden er normalt månederne september og oktober.

Ud over disse afholder forskellige lokale foreninger såkaldte lokale markprøver, hvor resultaterne ikke tæller på hundens præmie side i DKKs hundeweb.

 

Prøverne opdeles i kvalitetsprøver og vinderprøver. I kvalitetsprøverne er hundene opdelt i henholdsvis ungdomsklasse (10 – 24 mdr.) og åben klasse (over 24 mdr.). Uddannede dommere bedømmer hundenes kvalitet og tildeler alt efter denne 1., 2. 3. eller ingen præmie. For at opnå præmie skal hunden have haft selvstændig stand og under skudafgivelse vise, at den ikke er skudræd.
En særlig kvalitetsprøve er brugsklassen. En åben klasse i jagttiden, hvor der fældes fugl

På vinderprøve konkurrerer hundene mod hinanden, og her gælder det for dommerne om at finde de hunde, der på den pågældende prøve er de bedste. Alt efter antal deltagende hunde tildeles præmieringerne 1., 2., 3. 4. 5. og 6. vinder. Er dagens præstation af særlig kvalitet, kan hundene yderligere tildeles HP (hæderspris). På internationale prøver (prøver der er godkendt af den internationale hundeorganisation FCI) kan der yderligere tildeles CACIT og res. CACIT til 1. og 2. vinder, hvis præstationen er helt i top og fejlfri.

For at deltage i vinderprøver skal hundene i øvrigt:

For engelske racer have opnået 1. pr. åben-/brugsklasse samt for deltagelse i efterårets vinderprøver have bestået DJUs apporteringsprøve.

For kontinentale racer have opnået 2 x 1. pr åben-/brugsklasse eller fuldbrugsprøve. endvidere have bestået slæb- og apporteringsprøven eller den udvidede apporteringsprøve.

 

På prøver, hvor der fældes fugl for hundene (brugsprøverne og vinderprøverne om efteråret) skal hunden ydermere vise tilfredsstillende apportering af de fældede fugle.

 

 

Hunden har fået stand på en forårsmarkprøve.

 

Der apporteres på en af efterårets vinderprøver.

 

Skovfugleprøven

En helt særlig prøve er skovfugleprøven. Man kan sige, det er en prøve i sneppejagt. For at deltage skal hunden have opnået 1. pr. i åben-/brugsklasse. Hundene afprøve enkeltvis og skal vise de kvaliteter, man forventer af en god sneppehund.

Hunden tildeles 1. , 2. 3. eller ingen præmie. En hund, der har liggende stand, kan ikke opnår 1. pr.

Under afprøvning må hundene bære klokke og markeringsbånd/dækken.

Skovfugleprøver afvikles om foråret.

 

Deltagerne på skovfugleprøven i Skagen Klitplantage, marts 2013.

 

Med hensyn til regler henvises der til.. www.danskjagthundeudvalg.dk

 

Hubertusprøve

En prøveform, hvor man både bedømmer hund og jæger er hubertusprøven. Man kan sige, det er en jægerprøve, hvor jægeren bliver vurderet om hvor god han/hun er til at gå på jagt med sin hund.

På en hubertusprøve har man fire patroner til at fælde to fugle for hunden.

Dommerne vurderer samarbejde jæger-hund, jægermæssig adfærd, sikkerhed, skydeevne og hundens effektivitet.

For at deltage i hubertusprøven skal hunden have bestået apporteringsprøven.

Der afvikler hvert efterår et antal hubertusprøver forskellige steder i landet, og danske jægere er ganske dygtige til denne disciplin.

Danske jægere har flere gange hjemført Verdensmesterskabet i Hubertus.

 

Der fældes fugl på hubertusprøve.

 

_____________________________________________________

Danmarksmesterskabet søndag d. 12. oktober 2014

Danmarksmesterskabet for stående jagthunde afholdes søndag den 12. oktober 2014 i Vendsyssel.

 

Engelske racer:

Mødetid og -sted: Kl. 8,30 på Gl. Toftegaard, Gl. Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro

Morgenmad: Kaffe og rundstykker kan købes fra kl. 7,30

Dommere: Joakim Skovgaard Larsen (ordførende), Anders Varming og Hans Peter Clausen

Prøveleder: Lars Nielsen tlf. 2164 5188

Koordinator for engelske racer: Ulrik Kjærsgaard tlf. 2043 2916

Frokost ca. kl. 12,30 på Gl. Toftegaard. DM Menu til 85 kr. kan bestilles senest 8. oktober hos Ulrik Kjærsgaard på SMS 2043 2926 eller e-mail Ulrik@dlgmail.dk.

 

Kontinentale racer:

Mødetid og –sted: Kl. 8,30 på Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård Engvej, 9320 Hjallerup

Morgenmad: Kaffe og rundstykker kan købes fra kl. 7,30

Dommere: Torben Bersang (ordførende), Povl Bjarne Jensen og Kirstein Henriksen

Prøveleder og koordinator for kontinentale racer: Poul Bislev tlf. 4063 6773

Frokost ca. kl. 12,30 på Hjallerup Jagtcenter. DM Menu til 85 kr. kan bestilles senest 8. oktober hos Poul Bislev på SMS 4063 6773 eller e-mail Bislev@mail.dk

 

Alle racer:

DM Menu til 85 kr. bestående af Marineret Grillstegt Svinekam m. Flødekartofler, salat, dressing og flutes kan bestilles senest 8. oktober hos Ulrik Kjærrsgaard eller Poul Bislev som angivet. Skriv fulde navn samt antal menu. Betaling på dagen. Der modtages kun kontanter. Øl og vand kan også købes.

Fælles afslutning og præmieoverrækkelse foregår på St. Sindholt, Sindholtvej 55, 9381 Sulsted kl. ca. 17,30. Kaffe og kage kan købes.

Lodtrækning, hvortil alle er velkomne, finder sted tirsdag den 7. oktober kl. 11 på DJUs sekretariat, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

 

Hovedsponsor

PROF.DOG


Markprøver:

FJDs efterårsmarkprøver 2014


Engelske racer.
FJDs Nordjyske prøve
lørdag den 13. september - max. 2 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej 65, 9440 Aabybro. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronningborg, tlf.:  40932898,
E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Dommere: Flemming Fuglede Jørgensen og Jens Hansen

FJDs Østjyske prøve lørdag den 13. september – max. 2 hold.
Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10, 7140 Stouby . Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jens Stenhøj, Rosenvoldvej 25, 7140 Stouby, tlf.: 75691268/40261172,
E-mail: js@rosenvold.dk
Info: Der kan købes morgenmad og øl/vand/kaffe med brød efter prøven.
Dommere: ikke fastlagt.

FJDs Sydjyske prøve søndag den 14. september – max. 3 hold
Mødested: hunderup Hallen, Kjærgårdsvej 9, Hunderup, 6740 Bramming.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming, tlf.: 30 52 52 68,
E-mail: kennelsenja@gmail.com
Dommer: ikke fastlagt.


Kontinentale racer
FJDs Nordjyske prøve ved Hobro
lørdag den 13. september – max. 12 hunde, 1 hold blandet unghunde og åben klasse.
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro
Mødetid: 9:30
Prøveleder: Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3, 9500 Hobro tlf. 23270370. Mail: cj@eurocon.dk
Dommer: Ole Hildebrandt

FJDs Nordjyske markprøve ved Hals søndag den 14. september – max. 1 hold åben klasse
Mødested: Skovsgårdsvej 28, 9370 Hals
Prøveleder: Karl Georg Kristensen, Skovsgårdsvej 28, 9370 Hals tlf.: 61386527.
E-Mail: halsbonden@halsbonden.dk
Dommer: ikke fastlagt.

FJDs Sydjyske prøve ved Dover lørdag den 13. september – max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej 2, 6630 Rødding.
 Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Københovedvej 2, 6630 Rødding, Tlf. 40263942
E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Info: Medbring madpakke frokost indtages i terrænet.
Dommer: ikke fastlagt endnu.

FJDs Midtfynske prøve fredag den 12. september – max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794
E-mail: metrinelund@hotmail.com
Dommere: ikke fastlagt.

Engelske og kontinentale racer.

FJDs Vestsjællandske prøve, søndag den 14. september – max 2 hold engelske og 2 hold kontinentale.
 Mødested: Lammefjordens Jagtforening, Østre Vej 18, 4532 Gislinge.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Christina og John Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munkebjergby. Tlf.: 40335010/21496551
Mail: kennel@aeblevangen.com
Info: Der kan købes brød og kaffe om morgenen. Frokost i terrænet. Der kan købes pølser, øl og vand ved afslutningen.
Dommere:
Engelske: Sven Aage Vad og Claus Nielsen.
Kontinentale: Allan Bredsgaard og Michael Sanner Christensen.

FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 13. september - max. 2 hold engelske og 2 hold kontinentale
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus ”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørdalen 5, 4690 Haslev tlf.: 23305953 mail: clauskr@sol.dk
Dommere:
Engelske Sven Aage Vad og Claus Nielsen.
Kontinentale Allan Bredsgaard og Michael Sanner Christensen.

FJDs Bornholmske prøve søndag den 7. september – engelske og kontinentale hunde, 2 hold
Mødested: Klemensker Hallen, Stadionvej4, 3782 Klemensker. Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne, tlf.: 4035 3558 E-mail: hvideenge@mail.dk
Dommer: Anette Lauersen.

Kvalitetsprøver
FJDs kvalitetsprøve ved Herning - Aulum
torsdag den 30. oktober - max 2 hold engelske
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,  7400 Herning Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Flemming Østergård, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Mail: mail@storaaens.dk
Info: Der vil være mulighed for morgen- og eftermiddagskaffe.
Dommere: Kristian Frøkjær og Tage Skov.

FJDs kvalitetsprøve Sydsjælland torsdag den 14. oktober – max 1 hold kontinentale.
Mødested: ikke fastlagt endnu.
Mødetid: ikke fastlagt endnu.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg. Tlf.: 20224384 mail: kajolsen@paradis.dk
Dommer: ikke fastlagt. 

FJDs internationale vinderklasser med CACIT 2014
Engelske racer: Vinderklasse
Sydsjælland lørdag den 4. oktober 2014 Mødested: Den røde lade, Oremandsgaard, Oremandsgaard Allé 2, 4720 Præstø
Mødetid: kl. 08:30
Seneste tilmelding: mandag den 15. september.
Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød, tlf. 2167 2468
Dommere: Ordførende Niels Erik Krüger og Mogens Vestergård Hansen
E. mail stenhoej@mail.dk
Maksimalt: 2 hold, 20 hunde

Kontinentale racer: Vinderklasse Sydsjælland lørdag den 4. oktober 2014
Mødested: Jagtstuen på Petersgaard gods, Petersgaard Alle 3, 4772 Langebæk.
Mødested: Mødetid: kl. 08:00.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg. Tlf.: 20224384
Dommere: Ordførende Kim Nielsen, Michael Sanner Christensen, Bjarne Axelsen og Bjarne Nürnberg
E. mail: kajolsen@paradis.dk
Maksimalt: 4 hold, 32 hunde

Fælles instruktion
Tilmeldingsfristen er mandag den 15. september 2014 på Hundeweb.
.

Ekstra internationale vinderklasser efter DM med Cacit.

Engelske racer: Sydjylland lørdag den 18. oktober 2014 – max. 1 hold, 16 hunde
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming. Mødetid: kl. 08:30
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming, tlf.: 23 34 06 35
E-mail: erlingclausen@live.dk
Dommere: Flemming Fuglede Jørgensen (ordf.) og Jan Espersen.

Nordsjælland søndag den 19. oktober 2014 – max. 1 hold, 16 hunde
Mødested: Faurbjergvej 21, Tuse Næs, 4300 Holbæk. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jan Lorentzen, Faurbjergvej 21, Tuse Næs, 4300 Holbæk, tlf.: 32 47 23 46
E. mail: fk@bellacenter.dk
Dommere: Erik Rimmen (ordf.)og Poul Valdemar Nielsen.

Fælles for de to prøver:
Mødetid kl. 08.30.
Tilmelding sker på hundeweb senest 5 dage før prøven.
Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.

Jette Veggerby, Sdr. Onsild
Sekretær

HZP Prøver efterår 2014

Anlægsprøveudvalget arrangerer lørdag den 6. og søndag den 7 september 2014, følgende HZP prøver.
Lørdag den 6. september ved Randers og Tølløse
Søndag den 7. september ved Løgumkloster og på Langland.
Regler for HZP prøver kan læses her:
http://www.langhaarsklubben.dk/wp-content/uploads/2012/09/Reglerne_vedr_HZP-2.pdf
Adgang til prøverne har hunde der endnu ikke er fyldt 2 år.
Se mere på klubbernes hjemmeside for at se tilmelding og regler for HZP prøver.
For yderligere information om afholdelse, tilmelding og træning til prøverne kan specialklubberne kontaktes.

5-Klub samarbejdet

International Vinderprøve lørdag de 27. september 2014
Dansk Vizla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub,
Dansk Drentsche Patrijshond Klub og Klubben for Gammel Dansk Hønsehund inviterer til international vinderprøve på Samsø.

Mødested: Sælvigbugtens camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø

Mødetid: lørdag den 27. september 2014 kl.: 08:15

Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej 21, 8305 Samsø. Tlf.: 40 42 17 38 e-mail: findholger@os.dk

Dommer: Knud Føns

Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk senest den 21. september 2014.

Har du ikke mulighed for at tilmelde på hundeweb, kontakt da prøvelederen

Hvis der kan skabes økonomisk mulighed for det, vil der blive tilbagebetalt kr.: 100,- på dagen, som tilskud til færgen.

Vedr. samkørsel så kan prøvelederen kontaktes.


Dansk Ruhår Klubs Vinderklasser. 27. - 28. september, Lolland. Prøveleder: Jesper Hansen Gammelbyvej 4 4900 Nakskov, mobil 20707571, Mail: jesperhansen63@msm.com

Korthårklubbens vinderklasse, 27. september Lolland-Falster. Prøveleder: Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 4990 Sakskøbing. Tlf.: 30 45 85 84.

Dansk Münsterländer Klubs vinderklasse, 28. september. Program på DMKs hjemmeside

Dansk Breton Klubs vinderklasse, 20. september på Gl. Toftegård. Prøveleder er Anni Hansen, Strandby.

Dansk Pointerklubs vinderklasse, 27. september i Vendsyssel. Prøveleder Anette Lorentzen, Trudslevvej 58, 9480 Løkken. Mail: borupgaard@mail.tele.dk. Tlf.: 20138803 

Engelsk Setter Klubs vinderklasse, 20. september, Sydsjælland. Prøveleder: Søren Rydahl Gotthard, Tågeskovvej 32, 4733 Tappernøje. Tlf. 21 20 18 58. Mail: xry@live.dk.
Dansk Gordon Setter Klubs vinderklasse, 28. september, Sydsjælland. Bjarne Kleis er prøveleder og styrer os, som sædvanligt, sikkert gennem dagen.  Bjarne, mobil 22 14 20 76, e-mail: kleistrading@mail.dk

Dansk Irsksetter Klubs vinderklasse, 28. september, Stubbekøbing. Prøveleder Jan Lorentsen, Faurbjergvej 21, Tuse Næs
4300 Holbæk. Tlf: 32 47 23 46, Mail. jan.lorentsen@bellacenter.dk


------------------------------------------
Invitation til alle DKK’s efterårsmarkprøver 2014
Se nærmere på: www.dkk.dk (vælg: aktiviteter/markprøver)
Tilmelding:  www.hundeweb.dk
Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser er mandag den 1. september 2014.
Tilmeldingsfrist for vinderklasserne er mandag den 15. september 2014.
 

Engelske racer

Brugsklasse på Djursland
Onsdag 17. september

Brugsklasse ved Borreby
Torsdag den 18.  september

Brugsklasse ved Vildbjerg
Fredag den 19. september

Brugsklasse ved Brande
Søndag den 21. september

Brugsklasse Sjælland
Søndag 21. september

Brugsklasse Kolding
Søndag den 21. september

Brugsklasse på Lolland - Prøve I
Mandag den 22. september 

Brugsklasse ved Sindal
Onsdag den 24. september
Brugsklasse ved Bramming
Torsdag den. 25. september 

Brugsklasse på Fyn
Fredag den 26. september

Brugsklasse på Lolland Prøve II
Tirsdag  den 30. september

Brugsklasse på Læsø (1 blandet hold)
Fredag den 10. oktober

Brugsklasse i Sønderjylland
Onsdag den 21.oktober   / 1 Hold

Ekstra Brugsklasse på Falster: Lørdag 27. september 2014
Prøvested: Eskilstrup
Mødested: Torkilstrup Huse 3, 4863 Eskilstrup Kl. 8.00
Prøveleder: Søren Stenhøj (administrativ) 2025 7430 og Claus Raahauge 2049 5956
Tilmelding: Hundeweb Tilmeldingsfrist: 1. september
Dommer engelske racer: Asger Stein Maks. antal hunde: 12 engelske

International vinderklasse ved Vildbjerg
Søndag den 5. oktober

Evt. en Brugsklasser på Bornholm
(ikke afklaret ved deadline – se Hundeweb)

Kontinentale racer

Brugsklasse ved Bygum
Lørdag den 20. september 2014

Brugsklasse ved Næstved
Torsdag den 18. september

Brugsklasse ved Isenvad (2 hold)
Fredag den 19. september

Brugsklasse ved Højmark / Hover
Fredag den 19. september

Brugsklasse ved Skjern
Lørdag den 20. september

Brugsklasse ved Billund
Søndag den 21. september

Brugsklasse ved Ringsted  I
Søndag den 21. september

Brugsklasse ved Vordingborg I (2 hold)
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Simmersted
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Grenå
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Holsted
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Vordingborg I I (2 hold)
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Skive (2 hold)
Torsdag den 25. september

Brugsklasse ved Bevtofte
Tirsdag den 30. september

Brugsklasse ved Ringsted   II
Lørdag den 2. oktober

Brugsklasse ved Hellevad (2 hold)
Tirsdag den 7. oktober

Brugsklasse ved Hobro
Torsdag den 9. oktober

Brugsklasse ved Broager
Torsdag d. 9. oktober

Brugsklasse på Læsø
Fredag d. 10. oktober

Brugsklasse ved Aars (2 hold)
Fredag d. 10. oktober

Evt. en Brugsklasser på Bornholm
(ikke afklaret ved deadline – se Hundeweb)


FCI prøve
FCI prøve ved Hobro
Mandag den 13. oktober

Efterårsvinderklasser
DKK´s Internationale Vindeklasse ved Hellevad
Fredag den 3. oktober

DKK´s Internationale Vinderklasse ved Nørager
Søndag d. 5. oktober

Tilmelding og betaling til de enkelte prøver foretages elektronisk via www.hundeweb.dk
DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat benyttes. Tilmeldingsgebyr er kr. 500,00 som kan betales med check. Tilmeldingsblanket sendes til: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, Att.: Annette Pil Jensen.

DKK’s udvalg for stående jagthunde

 

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver

Se her...
 

Hjemmesiden for stående jagthunde - vildtpleje- køb hund - ny jagthund