fjd.dk © 2010 • Opdateret d. 5. februar 2015 

 

Markprøve

Formålet med markprøverne er at fremme interessen for jagten med den stående hønsehund, at vurdere og fastslå de deltagende hundes jagtlige egenskaber og dressérbarhed til vejledning for avlsarbejdet samt at stimulere interessen for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

På markprøve skal hundene således parvis afsøge de anviste marker, for at finde de hønsefugle, der måtte opholde sig der. De skal tage stand, holde standen til føreren kommer frem og på ordre gå frem og bringe fuglen/fuglene til flugt. Efterfølgende skal hunden forholde sig rolig under fuglens flugt og efterfølgende skudafgivelse.

På prøver uden for jagttiden og almindelige kvalitetsprøver afgiver dommeren skud med en 9 mm startpistol. På prøver, hvor der fældes fugl, anvendes der jagtgevær.
Der afholdes markprøver rundt om i landet af såvel FJD og de tilsluttede specialklubber som DKK og Danmarks Jægerforbund. Prøverne afvikles i en forårsperiode og en efterårsperiode. Forårsperioden er normalt fra begyndelsen af marts til medio april og efterårsperioden er normalt månederne september og oktober.

Ud over disse afholder forskellige lokale foreninger såkaldte lokale markprøver, hvor resultaterne ikke tæller på hundens præmie side i DKKs hundeweb.

 

Prøverne opdeles i kvalitetsprøver og vinderprøver. I kvalitetsprøverne er hundene opdelt i henholdsvis ungdomsklasse (10 – 24 mdr.) og åben klasse (over 24 mdr.). Uddannede dommere bedømmer hundenes kvalitet og tildeler alt efter denne 1., 2. 3. eller ingen præmie. For at opnå præmie skal hunden have haft selvstændig stand og under skudafgivelse vise, at den ikke er skudræd.
En særlig kvalitetsprøve er brugsklassen. En åben klasse i jagttiden, hvor der fældes fugl

På vinderprøve konkurrerer hundene mod hinanden, og her gælder det for dommerne om at finde de hunde, der på den pågældende prøve er de bedste. Alt efter antal deltagende hunde tildeles præmieringerne 1., 2., 3. 4. 5. og 6. vinder. Er dagens præstation af særlig kvalitet, kan hundene yderligere tildeles HP (hæderspris). På internationale prøver (prøver der er godkendt af den internationale hundeorganisation FCI) kan der yderligere tildeles CACIT og res. CACIT til 1. og 2. vinder, hvis præstationen er helt i top og fejlfri.

For at deltage i vinderprøver skal hundene i øvrigt:

For engelske racer have opnået 1. pr. åben-/brugsklasse samt for deltagelse i efterårets vinderprøver have bestået DJUs apporteringsprøve.

For kontinentale racer have opnået 2 x 1. pr åben-/brugsklasse eller fuldbrugsprøve. endvidere have bestået slæb- og apporteringsprøven eller den udvidede apporteringsprøve.

 

På prøver, hvor der fældes fugl for hundene (brugsprøverne og vinderprøverne om efteråret) skal hunden ydermere vise tilfredsstillende apportering af de fældede fugle.

 

 

Hunden har fået stand på en forårsmarkprøve.

 

Der apporteres på en af efterårets vinderprøver.

 

Skovfugleprøven

En helt særlig prøve er skovfugleprøven. Man kan sige, det er en prøve i sneppejagt. For at deltage skal hunden have opnået 1. pr. i åben-/brugsklasse. Hundene afprøve enkeltvis og skal vise de kvaliteter, man forventer af en god sneppehund.

Hunden tildeles 1. , 2. 3. eller ingen præmie. En hund, der har liggende stand, kan ikke opnår 1. pr.

Under afprøvning må hundene bære klokke og markeringsbånd/dækken.

Skovfugleprøver afvikles om foråret.

 

Deltagerne på skovfugleprøven i Skagen Klitplantage, marts 2013.

 

Med hensyn til regler henvises der til.. www.danskjagthundeudvalg.dk

 

Hubertusprøve

En prøveform, hvor man både bedømmer hund og jæger er hubertusprøven. Man kan sige, det er en jægerprøve, hvor jægeren bliver vurderet om hvor god han/hun er til at gå på jagt med sin hund.

På en hubertusprøve har man fire patroner til at fælde to fugle for hunden.

Dommerne vurderer samarbejde jæger-hund, jægermæssig adfærd, sikkerhed, skydeevne og hundens effektivitet.

For at deltage i hubertusprøven skal hunden have bestået apporteringsprøven.

Der afvikler hvert efterår et antal hubertusprøver forskellige steder i landet, og danske jægere er ganske dygtige til denne disciplin.

Danske jægere har flere gange hjemført Verdensmesterskabet i Hubertus.

 

Der fældes fugl på hubertusprøve.

 

_____________________________________________________

 

 

Dansk Jagthunde Derby 2015

Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 20. og lørdag den 21. marts på Sjælland.
Standkvarter: Dalby Hotel & Restaurant Bregnen, Vordingborgvej 425, Dalby - 4990 Haslev.
Telefon: 56 39 81 06


Prøveledere: Ove Jensen og Asger Stein..
Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Sv. Aage Vad, Søren Stenhøj, Allan Nissen, Poul Erik Dahl, Flemming Fuglede Jørgensen og Brian Hinge Krog.
2. heat og matchning dømmes af Sv. Aage Vad (ordf.), Søren Stenhøj og Allan Nissen.

 

Derbyprogrammet er som følger:

Fredag den 20. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Opråb og sammensætning af de enkelte hold til indledende heat.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.

Lørdag den 21. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00  
Frokost i terrænet.

 

Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke deltage ved senere fremmøde.
For at hunden er startberettiget, skal 2. og sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets sekretariat senest mandag den 25. februar. Tilmelding og betaling af 2. og sidste rate foretages elektronisk ved at gå ind på Derbyudvalgets hjemmeside www.jagthundederby.dk under ”tilmelding” eller ved henvendelse til Derbyudvalgets kontor.
Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby meddeles sekretæren hurtigst muligt, da undladelse af dette kan have indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.

 

Derbymiddag fredag kl. 19.00.
3-rettes aftenmenu samt kaffe7te.
Pris pr. person kr. 280.-
Madpakker a kr. 75.-.

Derbymiddag og madpakker skal bestilles på tilmeldingsblanketten eller hos sekretæren.
Bestilling af fortæring er bindende.

Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til Dalby Hotel & Restaurant Bregnen. 

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550  Slangerup. Tlf. 47381036.

 

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog

 


Markprøver:
FJDs forårsårsmarkprøver 2015
Engelske racer
Nordjyske Prøve lørdag den 14. marts 2015 – max 2 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. Toftegårdvej 65, 9440 Aabybro
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. nr. 4093 2898 efter kl. 16.00, E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Konto: 9044- 0000966487
Dommere: Brian Hinge Krogh og Erik Rimmen

Sydjyske Prøve ved Darum lørdag den 14. marts 2015 – max 3 hold. 36 hunde
Mødested: Darum Kultur og Fritidscenter, Nørrebyvej 16 A, St. Darum, 6740 Bramming Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: H.P. Clausen, Videkærvej 21, 6740 Bramming.
Tlf. nr.: 2485 5377. E- mail: ac-hpc@mail.tele.dk
Konto: 3445- 4630142091
Dommere: Ikke på plads endnu
Andet: Der kan købes madpakker ved fritidscentret – besked til prøverleder senest onsdag den 11. marts.

Midtfynske Prøve fredag den 13. marts 2015 max 2 hold
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794,
E-mail: metrinelund@hotmail.com
Konto: 8113- 8860809
Dommere: Ikke på plads endnu

Østjysk, (Kolding ) Prøve søndag den 8. marts 2015 max 1 hold blandet ungd. og åkl.
Mødested: Hotel Scandic, parkeringspladsen, Kokholm 2, 6000 Kolding. Afkørsel 63 fra E45.    Mødetid: kl. 09.00 Tilmeldingsfrist 5. marts
Prøveleder: Henrik G. Christensen, Kobbelskoven 39, 6000 Kolding. Tlf. nr.: 21429006.
E-mail kontakt@waterpro.dk
Konto: 0759 - 3225635780
Dommer: Ikke på plads endnu

Sjællandske Prøve søndag den 15. marts 2015 max 4 hold 48 hunde
Mødested: Kaisholm, Bråbyvej 77A, 4690 Haslev
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Christina og John Bak, Maglesøvej 8, Bromme, 4190 Munke Bjergby,
tlf.: 21496551/40335010,  E-mail: kennelaeblevangen@gmail.com  
Konto. 6610 - 0010025370
Dommere: Lars Nielsen, Allan Nissen, Joakim Skovgaard Larsen og Jan Espersen

 

Kontinentale- racer
Nordjyske Prøve søndag den 15. marts 2015 - max 5 hold, 60 hunde
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, Dalbyover, 8970 Havndal
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 1. marts.
Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22, Sødring, 8970 Havndal. Tlf.: 51982054
E-mail: strandkantens@yahoo.dk 
Konto: 9329 - 3955600222
Dommere: Knud Føhns, Niels Korsbæk og Uffe Jacobsen.

Nordjyske Prøve ved Hobro onsdag den 1. april 2015 – 24 hunde, 2 hold blandet åben- og unghundeklasse
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro
Mødetid: 9:30. Tilmeldingsfrist 25. marts.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3, 9500 Hobro. Tlf.  21341660.
Mail: peter@eurocon.dk
Konto: 2600-7554964596
Dommer: Ikke på plads endnu

Østjyske Prøve lørdag den 14. marts 2015 – max 3 hold.
Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbådehavn 8500 Grenaa
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500 Grenaa. Tlf.: 3059 3587.
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk 
Konto: 8113 - 0008629015
Dommere: Ikke på plads endnu

Midtjyske Prøve ved Lyne lørdag den 14. marts 2015 – max 12 hunde, 1 hold Mødested: Knudevej 1, Lyne, 6880 Tarm.
Mødetid: kl. 9.00
Prøveleder: Torben Brandt Pedersen, Neptunvej 90, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75-156529/2336 7595. Mail torben.brandt.pedersen@mail.dk
Konto: 7641-1033541
Dommer: Ikke på plads endnu

Sydjyske Prøve lørdag den 14. marts 2015 - max 2 hold.
Mødested: Varde Landevej 73, 6800 Varde.
Mødetid: kl. 08.30. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej 73, 6800 Varde. Tlf. 75267263/ 42442573
E-mail kp.pedersen@hotmail.dk
Konto: 5982 - 0008000295
Dommere: Bo Bryndum Jensen og Kaj Hedegaard

Sydjyske Prøve ved Dover søndag den 15. marts 2015 – max 12 hunde, 1 hold
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej 2, 6630 Rødding.
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Københovedvej 2, 6630 Rødding, Tlf. 40263942
E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu
Kontonr.: 9741-8885677852

Sjællandske Prøve Ringsted lørdag den 14. marts 2015 – max 4 hold
Mødested: Ringsteds Jagtforenings  Klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted. Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts
Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup. Tlf. 60491166
E-mail soren@fredskovs.dk 
Konto: 9888 - 0000291699
Andet: Der kan købes morgenkaffe, brød, øl og vand samt eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Jesper Hansen, Rene Jørgensen og Kim Nielsen.

 

Engelske og Kontinentale racer
Midtjyske Prøve søndag den 15. marts 2015 – max 3 hold. 2 eng. og 1 kon.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk
Mødetid: kl. 08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts
Prøveleder: Harry Jensen, Egerisvej 6 Vorgod, 9620 Videbæk. Tlf. nr. 97175215/23307215
E-mail: harry.birte@privat.dk 
Konto: 5997 - 8008452
Andet: Der kan købes morgenkaffe og grillpølser til middag. Der må ikke tages drikkevarer med ind i huset.
Dommere: 
Eng.: H. P. Clausen og Ulrick Stadelhofer
Kon.: Kirstein Henriksen

Bornholmske Prøve mandag den 6. april 2015 - 1 hold eng. og 1 hold kont.
Mødested: Klemensker Hallen, Stadionvej 4, 3782 Klemensker
Mødetid kl. 09.00. Tilmeldingsfrist 1. april.
Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 Rønne. Tlf.: 40353558.
E-mail: hvideenge@mail.dk
Konto: 9541 - 7695636379
Dommere: Ikke på plads endnu

Skovprøven Nordjylland torsdag den 19. marts 2015 – max. 8 hunde
Mødested: Bunken Hus, Råbjergvej 73, 9982 Aalbæk.
Mødetid: kl. 08.30 morgenkaffe kl.08.00. Tilmeldingsfrist 5. marts.
Prøveleder: Ingemann Albrechtsen, Lundgårdsvej 5, Uggerby, 9800 Hjørring.
Tlf:. 98975121/23276295
Konto. 9070 - 1525601184
Prøven er for engelske og kontinentale der har 1. pr. i åben klasse eller brugsklasse.
Dommer: Ikke på plads endnu

------------------------------------

DKK, forårsvinderklasser og skovprøver 2015

Engelske:
Vinderklasse på Sydsjælland for Engelske racer
Prøven afholdes tirsdag den 24. marts 2015
Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Bjarne Kleis 22 14 20 76
Dommere: Asger Stein (ordf.), Poul Vestervang

Vinderklasse ved Bramming for Engelske racer
Prøven afholdes mandag den 23. marts 2015
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, Kjærgårdvej 9a, Hunderup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35
Dommere - prøve 1: Erling Clausen (ordf), Flemming Østergaard
Dommere - prøve 2: Brian Krog (ordf), Allan Nissen

Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske racer
Prøven afholdes Onsdag den 25 marts 2015
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 Herning
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 81
Dommere - prøve 1: Svens Aage Vad (ordf), Erik Winkler
Dommere - prøve 2: Flemming Sørensen (ordf), Erik Petersen

Mesterskabsprøven på Vestsjælland (uden Cacit)
Prøven afholdes søndag d. 12. april 2015
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Erik Petersen / Jan Lorentzen tlf. 20 72 91 90 – 20 14 70 48
Dommere: Allan Diederichsen (ordf.), Daniel Gustavsson, Ove Steen Pedersen

 

Kontinentale
Vinderklasse ved Ringsted Kontinentale racer
Prøven afholdes ved Ringsted fredag den 20 marts.
Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted. kl. 08.30
Prøveleder: Søren Nielsen, 60 49 11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød samt øl og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Jeff Jacobsen (ordf), Knud V. Jensen og Poul Bjarne Jensen

Vinderklasse ved Ribe Kontinentale racer
Prøvens afholdes onsdag den 1. april
Mødested: Skydebane 3, 6730 Ribe. Kl. 08.30
Prøveleder: Jakob Poulsen, 40 76 72 37  Dommere: Jørgen Christensen (ordf), Jes Laulund og Bo B. Jensen

Vinderklasse ved Nørager Kontinentale racer
Prøvens afholdes tirsdag 7. april
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 9610 Nørager, kl. 08.30
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen. 20 47 33 82
Prøve 1:
Dommere: Ove Nissen (ordf), Kirstein Henriksen, Knud Måbjerg
Prøve 2:
Dommere: Erling Pedersen (ordf), Ole Hildebrandt, vakant.

DKKS Mesterskabsprøve ved Ringsted søndag den 12. april
Mødested: Ringsted Jagtforening klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted, kl.08.30
Prøveleder: Erik Petersen/Jørn Lund-Thomsen
Terrænansvarlig: Søren Nielsen, 60 49 11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød samt øl og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Ernst Jensen (ordf), Bjarne Axelsen og Jesper Hansen

 

FCI prøve ved Hobro, datoen ikke fastlagt endnu.
Der kan uddeles CACIT såfremt kvaliteten er til det.
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro, kl. 09.30
Prøveleder: Peter Katholm
Dommere: Allan Bredsgaard og Ove Nissen

 

Skovfuglsprøver (Engelske & Kontinentale racer):
Skagen/Tværsted Klitplantage 21.3
Ringkøbing 27.3
Stenbjerg Klitplantage 29.3
Læsø 7.4
Supplerende oplysninger følger.

---------------------------------------
5-klub vinderklasse

Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche Patrijshond Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehund og KJS afholder international vinderklasse mandag den 6. april 2015.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26, Tjørring, 7400 Herning
Mødetid kl.: 08:00
Dommere: Just Mikkelsen (ordførende) og?
Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften 32, 7400 Herning
E-mail: carsten.lawets@tryg.dk
Tlf.:  22 20 81 46
Tilmelding: Tilmelding og betaling af prøven skal foregå via www.hundeweb.dk
Der kan på prøven uddeles CACIT til 1. vinderen.
Der kan bestilles morgenkaffe til kl. 8.00 á kr. 35,- og/eller frokost á kr. 75,-. Dette bestilles ved at ringe eller skrive til prøvelederen. Der vil være mulighed for at købe øl og vand.
------------------------------------------

 

Danmarks Jægerforbunds forårsprøver

 

Danmarks Jægerforbunds ForårsvinderprøverHjemmesiden for stående jagthunde - vildtpleje- køb hund - ny jagthund