Formålet med markprøverne er at fremme interessen for jagten med den stående jagthund, at vurdere og fastslå de deltagende hundes jagtlige egenskaber og dressérbarhed til vejledning for avlsarbejdet samt at stimulere interessen for veldresserede jagthunde for derigennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

På markprøve skal hundene således parvis afsøge de anviste marker, for at finde de hønsefugle, der måtte opholde sig der. De skal tage stand, holde standen til føreren kommer frem og på ordre gå frem og bringe fuglen/fuglene til flugt. Efterfølgende skal hunden forholde sig rolig under fuglens flugt og efterfølgende skudafgivelse.

På prøver uden for jagttiden og almindelige kvalitetsprøver afgiver dommeren skud med en 9 mm startpistol. På prøver, hvor der fældes fugl, anvendes der jagtgevær.
Der afholdes markprøver for stående jagthunde rundt om i landet af såvel FJD og de tilsluttede specialklubber som DKK og Danmarks Jægerforbund. Prøverne afvikles i en forårsperiode og en efterårsperiode. Forårsperioden er normalt fra begyndelsen af marts til medio april og efterårsperioden er normalt månederne september og oktober.

Ud over disse afholder forskellige lokale foreninger såkaldte lokale markprøver, hvor resultaterne ikke tæller på hundens præmie side i DKKs hundeweb.

 

_JET7690

Fuglene er bragt til flugt. Hunden forholder sig rolig, og dommeren skyder med startpistolen. En klassisk situation fra en markprøve for stående jagthunde.

 

Prøverne opdeles i kvalitetsprøver og vinderprøver. I kvalitetsprøverne er hundene opdelt i henholdsvis ungdomsklasse (10 – 24 mdr.) og åben klasse (over 24 mdr.). Uddannede dommere bedømmer hundenes kvalitet og tildeler alt efter denne 1., 2. 3. eller ingen præmie. For at opnå præmie skal hunden have haft selvstændig stand og under skudafgivelse vise, at den ikke er skudræd.
En særlig kvalitetsprøve er brugsklassen. En åben klasse i jagttiden, hvor der fældes fugl

På vinderprøve konkurrerer hundene mod hinanden, og her gælder det for dommerne om at finde de hunde, der på den pågældende prøve er de bedste. Alt efter antal deltagende hunde tildeles præmieringerne 1., 2., 3. 4. 5. og 6. vinder. Er dagens præstation af særlig kvalitet, kan hundene yderligere tildeles HP (hæderspris). På internationale prøver (prøver der er godkendt af den internationale hundeorganisation FCI) kan der yderligere tildeles CACIT og res. CACIT til 1. og 2. vinder, hvis præstationen er helt i top og fejlfri.

For at deltage i vinderprøver skal hundene i øvrigt:

For engelske racer have opnået 1. pr. åben-/brugsklasse samt for deltagelse i efterårets vinderprøver have bestået DJUs apporteringsprøve.

For kontinentale racer have opnået 2 x 1. pr åben-/brugsklasse eller fuldbrugsprøve. endvidere have bestået slæb- og apporteringsprøven eller den udvidede apporteringsprøve.

 

På prøver, hvor der fældes fugl for hundene (brugsprøverne og vinderprøverne om efteråret) skal hunden ydermere vise tilfredsstillende apportering af de fældede fugle.

 

 

IMG_5784
En stående jagthund skal naturligvis kunne apportere, som det sker her

på en af efterårets vinderprøver.

 

Skovfugleprøven

En helt særlig prøve er skovfugleprøven. Man kan sige, det er en prøve i sneppejagt. For at deltage skal hunden have opnået 2. pr. i åben-/brugsklasse. Hundene afprøve enkeltvis og skal vise de kvaliteter, man forventer af en god sneppehund.

Hunden tildeles 1. , 2. 3. eller ingen præmie. En hund, der har liggende stand, kan ikke opnår 1. pr.

Under afprøvning må hundene bære klokke og markeringsbånd/dækken.

De fleste skovfugleprøver afvikles om foråret, men enkelte afvikles også i jagttiden med fældning af fugl (brugsprøver).

 

Hubertusprøve
Hubertusprøve er en noget anderledes prøve med stående jagthunde. Det er i virkeligheden en slags jægerprøve, hvor det først og fremmest er jægeren, der skal vise, at han eller hun er en dygtig jæger. Den stående jagthund er jægerens redskab.
På hubertusprøve skal der udvises korrekt jægeradfærd. Man har i princippet fire patroner til at skyde to fugle for sin stående jagthund. Der er fast afprøvningstid, så har man inden for de første fem minutter fældet to fugle, så må man skyde i luften eller simulere skudafgivelse ved eventuelle efterfølgende situationer.

 

IMG_77114
Der fældes fugl på hubertusprøve.