Danmarks Jægerforbund

 

Dansk Kennel Klub

 

Dansk Jagthunde Derby

 

Fuldbrugsprøveudvalget

 

Dansk Jagtforsikring

 

Andre organisationers prøver

 

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2018. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds efterårsvinderprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds schweissprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne

Dansk Kennel Klubs efterårsmarkprøver 2018. Klik her, så kommer du ind på DKKs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.