Danmarks Jægerforbund

 

Dansk Kennel Klub

 

Dansk Jagthunde Derby

 

Fuldbrugsprøveudvalget

 

Dansk Jagtforsikring

 

Andre organisationers prøver

 

Danmarks Jægerforbunds forrårsmarkprøver 2018. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds forårsvinderprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds schweissprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne

Dansk Kennel Klubs forårsmarkprøver 2018. Klik her, så kommer du ind på DKKs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.

Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver. Klik her, så kommer du ind på DJs oversigt over prøverne.