Forvaltningsområder for markvildt og natur:

For at så mange som muligt kan få inspiration til, hvordan man udfører god vildtpleje i praksis, har FJDs udvalg for markvildt og natur fået oprettet en række forvaltningsområder, der vil kunne bruges som inspirationsoterræner for andre. Områderne er fordelt over de forskellige landsdele. På kortet kan du se, hvor de ligger. Du er velkommen til at kontakte den ansvarlige for det enkelte område for at få gode ideer eller for at aftale et besøg på terrænet.  

 

fjdomraader

 FJDs forvaltningsområder for markvildt og natur, hvor man kan komme og få inspiration til vildtpleje i praksis.

 

Områder og kontaktpersoner: Når du klikker på det enkelte område, vil du kunne se en nærmere beskrivelse af det.

Gandrup: Carl Christian Pedersen, Tlf. 40 50 93 10

Eskjær, Roslev: Hugo Jensen, Tlf. 40 54 59 21

Øster Hjerm, Struer: Svend Erik Jensen, Tlf. 97 46 44 99

Lillerup: Martin Mogensen, Tlf. 22 30 19 91

Sejstrup, Bramming: Erling Clausen, Tlf. 23 34 06 35

Ballum, Bredebro: Tonny Lønne, Tlf. 24 25 39 44

Turup, Assens: Alex Nissen, 40 43 48 50

Ærø: Henrik Juhl, Tlf. 61 55 81 05

 

Algistrup, Kalundborg: Kisser Borg Kjeldsen og hans Kurt Jeppesen. Tlf. 26 90 63 48

Orø: Johnny Bertelsen, Tlf.: 51 51 58 63 eller Carl-Chr. Kaspersen Tlf. 22 30 29 51

Sigerslevøster, Frederikssund: Kisser Borg Kjeldsen og Hans Kurt Jeppesen tlf. 26 90 65 48.

Søborg, Gilleleje: Peter Due, Tlf. 26 80 11 46

 

 

 

Agerhønetællinger:

Siden efteråret 2011 har FJDs udvalg for markvildt og natur hjulpet DCE (tidligere DMU) med at tælle agerhøns rundt om i landet. Tællingerne blev for alvor sat i system i 2011.   IMG_6006

Hundene er det vigtigste redskab, når vi tæller agerhøns.

 

Vi har for nuværende 17 tælleområder fordelt på 21 lokaliteter fra Hjørring til Storstrømmen. Tællingerne foretages af entusiastiske hundefolk, der tæller parhøns om foråret og flokke og

flokstørrelser om efteråret. På mange lokaliteter er der organiseret hele tællehold, som trofast møder op, når der bliver kaldt til tælling

IMG_4611

Der er dømt kaffepause for tælleholdet i Øster Hjerm.

 

Det er hyggelige dage i selskab med gode hunde og gode hundekammerater. Efter tællingen indberettes resultatet til udvalget, der registrerer, samler resultaterne og laver en endelig opgørelse. Disse videresendes til DCE, ligesom en kopi går ud til alle tælleansvarlige. DCE er overordentlig glad for det store arbejde, hundefolkene gør rundt om i landet. Det er meget vigtige data i forsøget på at få et overblik over den samlede danske agerhønebestand, der så igen kan danne grundlag for forvaltningsplaner og fremtidig jagtudøvelse.   Vil du være med til at tælle agerhøns? Hvis du har lyst til at deltage i det spændende arbejde, kan du kontakte Flemming Østergaard, tlf. 97 47 24 93. mail: jagthunden@fjd.dk

taelling

Tællerne ved forårstællingen i Billund 2012.

 

Tælleresultater: Her kan du se tælleresultaterne for de enkelte områder i de enkelte år. - Tælling forår 2009 - Her talte vi i foråret 2009 - Tælling efterår 2011 - Tælling forår 2012 - Tælling efterår 2012 - Tælling forår 2013 - Tælling forår 2014 - Tælling efterår 2014 - Tælling forår 2015 – Tælling efterår 2015 – Tælling forår 2016  - Tælling forår 2017  – Tælling forår 2018 - Samlet tælleoversigt