En stående jagthund skal naturligvis også kunne løse de forskellige opgaver efter skuddet. Til at sikre det, har man en række  apporteringsprøver.

De forskellige apporteringsprøver har først og fremmest til formål at højne efterskudsarbejdet og stimulere til, at man arbejder målbevidst på, at hunden skal blive en så dygtig apportør som muligt.

 

DJUs apporteringsprøve

Prøven består af tre dele
Apportering af duer på land
Apportering af hårvildt
Apportering af fuglevildt fra vand

Apportering af duer på land. her kastes 2 duer i en afstand af ca. 50 m fra hund og hundefører og med en indbyrdes afstand på ca. 20 m. der afgives skud med startpistol
Ved apportering af hårvildt udlægges en kanin uset af hund og fører i en afstand af ca. 40 m fra start.
Ved apportering på vand kastes normalt en due ca. 30 m. fra start.

Der gives fra 0 – 10 points i hver disciplin. For at bestå skal man have opnået mindst 3 x 5 points og alle emner skal være bragt hjem.
Hunde af de stående engelske racer skal have bestået denne prøve for at kunne deltage på prøver, hvor der fældes fugl.

 

apport
Der apporteres kanin på en DJU-prøve.

 

Slæb- og apporteringsprøven

Denne prøve omfatter:
A. Apportering af kanin efter 250 meter slæb på mark.
B. Apportering over dybt vand af to ænder, udlagt i siv eller tagrør.
C. Apportering af to duer eller jagtbare hønsefugle, udlagt i høj vegetation. Indbyrdes afstand ca. 15 m og ca. 30 m fra startlinjen.
Inden apportering af 2. due afgives der skud med startpistol.

Der gives fra 0 – 10 points i hver disciplin. For at bestå, skal hunden opnå mindst 25 points og må ikke i nogen af disciplinerne have under 7 points.

Bestået prøve er en betingelse for, at stående kontinentale hunde kan deltage i brugs- og vinderprøver. (kan erstattes med DJs udvidede apporteringsprøve)

 

slE6b

Kaninen slæbes 250 m på mark.

 

Danmarks Jægerforbunds Udvidede apporteringsprøve.

Prøven består af:
Apportering af fuglevildt
Apportering af hårvildt
Apportering af ænder på vand.

Ved fuglevildt er der udlagt 2 emner ca. 50 m. fra start. Derpå kastes yderligere 2 emner i en afstand af ca. 50 m fra start. Der afgives skud med startpistol. Derpå skal de 4 emner apporteres med de to udkastede først. Der anvendes jagtbart fuglevildt eller tamduer.

I skovområde er der udlagt en ræv og en kanin (føreren kan dog vælge 2 kaniner, men det trækker ned i karakteren) ca. 50 m fra start. Emnerne skal findes og apporteres.

På vand er der i siv eller rør udlagt 2 ænder med en indbyrdes afstand på ca. 5 m. der er ca. 50 m til den and, der ligger længst væk.
Derpå kastes der en and på åbent vand. Der afgives skud med startpistol.
Emnerne skal nu apporteres (anden på åbent vand først). Når hunden er på vej hjem med den 3. and kasten yderligere en and på åbent vand, og der skydes. Denne skal efterfølgende apporteres.

Pointsystemet er noget mere indviklet end ved de to foregående prøver. hver disciplin har underdiscipliner, der bedømmes hver for sig. Der gives fra 0-4 points i hver disciplin, og hver disciplin har en fagkarakter på 2-8. Points og fagkarakter ganges med hinanden.
Der kan maksimalt opnås 232 point, og der skal være opnået mindst 164 points samtidig med at alle emner skal være bragt hjem, for at hunden kan bestå.

Med hensyn til specifikke regler for de enkelte prøver henvises til.. www.danskjagthundeudvalg.dk

UV-apport
Apportering af duer indgår i alle prøverne. Her apporteres der på DJs udvidede prøve.