staaende_jagthund
biotoppleje
agerhone
 • Nyheder

  • Det gror på Nejsig

   Hos årets modtager af FJDs Markvildtpris, bliver faunastriberne mere og mere synlige i landskabet. Gårdejer Carl Christian Pedersen anlægger faunastriber alle de steder, hvor det er praktisk muligt, og det bliver til flere kilometer.
  • Dagsorden FJD bestyrelsesmøde

   d. 09.08.2017 kl. 18.00 i Ejby
  • Mange så på faunastriber

   Da Holstebro-Struer Landboforening sammen med FJD havde inviteret til markvandring i Hjerm d. 3. juli, mødte rigtig mange frem, og de fik en meget fin aften. Se også klip fra TVMidt-Vest og faunapletter.
Klik på overskriften og læs hele nyheden

Forsidefoto: Alex Nissen

Ældre nyheder

Hvis Jagthunden udebliver

klik her..

 

 

 

 

Bliv medlem!

 – Du bliver en del af et fællesskab

- Du får hjælp til træning

- Du får Danmarks bedste jagthundeblad

 

 

 

 

Anlæg vildtager efter høst

Du kan få mange forskellige blandinger hos

vildtplejeren

 

Spændende inspirationsaftener

til et bedre jagt- og træningsterræn

klik her… 

 

Markprøvekalender

er opdateret

klik her..